2DA8687B-1086-4617-B8E9-08FA63D5E2B9


モチベーションの低い客ですまない。